Doc Harris Stadium renovations June 2010 ( Dan Trujillo )